איוב - פרק ז - פסוק יד הדפסה
  וחיתתני בחלומות;    ומחזיונות תבעתני.