איוב - פרק ז - פסוק כ הדפסה
  חטאתי, מה אפעל לך--    נוצר האדם:למה שמתני למפגע לך;    ואהיה עליי למשא.