איוב - פרק ח - פסוק א הדפסה
                  ויען, בלדד השוחי; ויאמר.