שמות - פרק לא - פסוק ג הדפסה
ואמלא אותו, רוח אלוהים, בחכמה ובתבונה ובדעת, ובכל-מלאכה. 

יש לאדם חוכמה יתרה, כי בצלם אלוקים ברא אותו. חוכמת היצירה.