איוב - פרק לג - פסוק ל הדפסה
  להשיב נפשו, מני-שחת--    ליאור, באור החיים.

כי זה השם שלי