משלי - פרק א - פסוק ד הדפסה
  לתת לפתיים עורמה;    לנער, דעת ומזימה.