משלי - פרק א - פסוק ט הדפסה
  כי, לווית חן הם לראשך;    וענקים, לגרגרותיך.