משלי - פרק ב - פסוק ח הדפסה
  לנצור, אורחות משפט;    ודרך חסידיו ישמור.