משלי - פרק ב - פסוק טז הדפסה
  להצילך, מאישה זרה;    מנוכרייה, אמריה החליקה.