משלי - פרק ג - פסוק ו הדפסה
  בכל-דרכיך דעהו;    והוא, יישר אורחותיך.