משלי - פרק ג - פסוק ח הדפסה
  רפאות, תהי לשורך;    ושיקוי, לעצמותיך.