משלי - פרק ג - פסוק לג הדפסה
  מארת יהוה, בבית רשע;    ונווה צדיקים יברך.