משלי - פרק ד - פסוק ט הדפסה
  תיתן לראשך, לווית-חן;    עטרת תפארת תמגנך.