משלי - פרק ד - פסוק כא הדפסה
  אל-יליזו מעיניך;    שומרם, בתוך לבבך.