משלי - פרק יח - פסוק טז הדפסה
  מתן אדם, ירחיב לו;    ולפני גדולים ינחנו.

שמו של נכדי הוא מתן חיפשנו פסוק המזכיר את שמו. שלו אחיו ואני מאחלים לו שידע לתת תמיד מטוב ליבו, שידע לעזור לכולם ומה שיקבל בתמורה יהיה אושר ובריאות.