שיר השירים - פרק א - פסוק ז הדפסה
הגידה לי, שאהבה נפשי, איכה תרעה, איכה תרביץ בצוהריים; שלמה אהיה כעוטיה, על עדרי חבריך. 

אין כשיהש. מים רבים לא יוכלו לכבות את מילות האהבה של משוררנו