שיר השירים - פרק ב - פסוק ג הדפסה
כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים; בצילו חימדתי וישבתי, ופרייו מתוק לחיכי. 

אני אוהבת את שיר השירים בגלל שיש בו שירים ליום הברית ונולד לי נין ביום שישי האחרון ואני שמחה