שיר השירים - פרק ג - פסוק ב הדפסה
אקומה נא ואסובבה בעיר, בשווקים וברחובות--אבקשה, את שאהבה נפשי; ביקשתיו, ולא מצאתיו. 

KK