שיר השירים - פרק ג - פסוק ח הדפסה
כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה; איש חרבו על-ירכו, מפחד בלילות.