שיר השירים - פרק ד - פסוק ג הדפסה
כחוט השני שפתותייך, ומדברך נאוה; כפלח הרימון רקתך, מבעד לצמתך. 

אני מאמינה באלוהים, בפסוק הזה יש הרבה יופי, והוא מלא כרימון.