שיר השירים - פרק ה - פסוק ה הדפסה
קמתי אני, לפתוח לדודי; וידיי נטפו-מור, ואצבעותיי מור עובר, על, כפות המנעול. 

קוראים לי מור ולכן אני אוהבת את הפסוק.