שיר השירים - פרק ה - פסוק יג הדפסה
לחייו כערוגת הבושם, מגדלות מרקחים; שפתותיו, שושנים--נוטפות, מור עובר. 

אהבתי את הפסוק כי אני אוהבת בשמים והשם לי הוא מור.