שיר השירים - פרק ה - פסוק יד הדפסה
ידיו גלילי זהב, ממולאים בתרשיש; מעיו עשת שן, מעולפת ספירים.