קוהלת - פרק יב - פסוק יג הדפסה
סוף דבר, הכול נשמע:  את-האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור, כי-זה כל-האדם. 

בסוף לכל הכל ברור