אסתר - פרק א - פסוק ה הדפסה
ובמלאות הימים האלה, עשה המלך לכל-העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד-קטן משתה--שבעת ימים:  בחצר, גינת ביתן המלך. 

שבימים האלה עשה במלך לכל העם הנמצאים בשושוהבירה למגדול ועד קטןמשתה שבעת ימיםבחצר גינת ביתו המלך