אסתר - פרק א - פסוק ז הדפסה
והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים; ויין מלכות רב, כיד המלך. 

כי זה קשור לפורים