אסתר - פרק א - פסוק ט הדפסה
גם ושתי המלכה, עשתה משתה נשים--בית, המלכות, אשר, למלך אחשוורוש. 

ושתי עושה משתה נשים בית בשביל המלך אחשוורוש.