אסתר - פרק ב - פסוק יא הדפסה
ובכל-יום ויום--מורדכיי מתהלך, לפני חצר בית-הנשים:  לדעת את-שלום אסתר, ומה-ייעשה בה. 

פסוק אומר לי שמרדכי מתהלך לפני חצר המלך כדי לדעת מה שלומה
ואל יסתדרו העניים