אסתר - פרק ז - פסוק ב הדפסה
ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני, במשתה היין--מה-שאלתך אסתר המלכה, ותינתן לך; ומה-בקשתך עד-חצי המלכות, ותיעש. 

בגלל הקשר לפורים