אסתר - פרק ז - פסוק ו הדפסה
ותאמר אסתר--איש צר ואויב, המן הרע הזה; והמן נבעת, מלפני המלך והמלכה. 

אסתר צמה שלושה ימים והצליחה להציל את היהודים.