אסתר - פרק ז - פסוק ז הדפסה
והמלך קם בחמתו, ממשתה היין, אל-גינת, הביתן; והמן עמד, לבקש על-נפשו מאסתר המלכה--כי ראה, כי-כלתה אליו הרעה מאת המלך. 

נכנס יין יצא סוד, במהלך המשתה התגלו כל הסודות של המגילה.