אסתר - פרק ז - פסוק י הדפסה
ויתלו, את-המן, על-העץ, אשר-הכין למורדכיי; וחמת המלך, שככה. 

כה יאבדו כל אויבך ישראל.