אסתר - פרק ח - פסוק טו הדפסה
ומורדכיי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן; והעיר שושן, צהלה ושמחה. 

לבני הבכור היה ברית ביום פורים ולכן קראנו לו מרדכי. בעזרת ה', אני מברכת שיהיה למרדכי אורה ושמחה וששון ויקר.