אסתר - פרק ט - פסוק כט הדפסה
ותכתוב אסתר המלכה בת-אביחיל, ומורדכיי היהודי--את-כל-תוקף:  לקיים, את איגרת הפורים הזאת--השנית. 

נקראתי אביחיל (בן לרביבן ציוןמרדכי חזן זצל)משום הולדתי ערב הקראת המגילה בפורים ומשום שאחי ואחותי מרדכי ואסתר גם מוזכרים בפסוק על שום הארועים של ההיסטורה היהודית באותה עת