אסתר - פרק ט - פסוק לא הדפסה
לקיים את-ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מורדכיי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על-נפשם, ועל-זרעם:  דברי הצומות, וזעקתם. 

כיוון שחוגגים בימים אלה את חג הפורים בחרתי פסוק ממגילת אסתר-שלומית מועצת תנועות הנוער