דנייאל - פרק א - פסוק ג הדפסה
ויאמר המלך, לאשפנז רב סריסיו:  להביא מבני ישראל, ומזרע המלוכה--ומן-הפרתמים.