דנייאל - פרק א - פסוק ו הדפסה
ויהי בהם, מבני יהודה--דנייאל חנניה, מישאל ועזריה.