דנייאל - פרק א - פסוק ח הדפסה
וישם דנייאל על-ליבו, אשר לא-יתגאל בפת-בג המלך וביין משתיו; ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל.