דנייאל - פרק א - פסוק טו הדפסה
ומקצת, ימים עשרה, נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר:  מן-כל-הילדים--האוכלים, את פת-בג המלך.