דנייאל - פרק ו - פסוק יב הדפסה
אדיין גובריא איליך, הרגישו, והשכחו, לדנייאל--בעי ומתחנן, קודם אלהיה. 

כי זה שם בן הדודה שלי