דנייאל - פרק ט - פסוק כא הדפסה
ועוד אני מדבר, בתפילה; והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מועף ביעף, נוגע אליי, כעת מנחת-ערב. 

בחרתי בפסוק זה מכיוון שאמא שלי אמרה לי שראתה אותי בחלום לפני שילדה אותי