דנייאל - פרק ט - פסוק כג הדפסה
בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד--כי חמודות, אתה; ובין, בדבר, והבן, במראה. 

כי אני נורא חמודה כמו דניאל