דנייאל - פרק יב - פסוק א הדפסה
ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על-בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא-נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא; ובעת ההיא יימלט עמך, כל-הנמצא כתוב בספר. 

אני סבור שהפסוק אומר שהיה שר גדול בשם מיכאל כמו המבוגר שלצידי ששמו מיכאל ואני חושב שעצם זה שהוא השתתף בפרויקט הקשר הרב דורי זה אומר שהוא גדול במובן של אמיץ וחכם כי רק ככה הוא יוכל להתחבר יותר לעולם המודרני של היום.