ויקרא - פרק א - פסוק ו הדפסה
והפשיט, את-העולה; וניתח אותה, לנתחיה.