ויקרא - פרק ב - פסוק ה הדפסה
ואם-מנחה על-המחבת, קרבנך--סולת בלולה בשמן, מצה תהיה.