התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי מואב, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-שורפו עצמות מלך-אדום, לשיד. 

פסוק מלחיץ לאירנים