התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ושילחתי-אש במואב, ואכלה ארמנות הקרייות; ומת בשאון מואב, בתרועה בקול שופר.