התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
שמעו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים; האומרות לאדוניהם, הביאה ונשתה. 

סולידריות חברתית היא שרירי החברה. בלעדיהם - הגוף יקרוס.