התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
הכיתי אתכם, בשידפון וביירקון--הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם, יאכל הגזם; ולא-שבתם עדיי, נאום-יהוה.