התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק ג

שיתוף
כי כה אמר אדוניי יהוה, העיר היוצאת אלף תשאיר מאה; והיוצאת מאה תשאיר עשרה, לבית ישראל. 

לאבא באהבה